Algemene infoVragen en uitleg

Besparing op het prosumententarief mogelijk?

prosumententarief verlagen

Hoe jij misschien ook kunt besparen op het prosumententarief?

Iedereen die zonnepanelen heeft geplaatst betaalt momenteel een prosumententarief.
Het tarief is afhankelijk van je omvormer vermogen en betaal je omdat je gebruik maakt van het net.
Is je omvormer in verhouding met de geplaatste panelen te groot, betaal je te veel.
Of een besparing op het prosumententarief voor jouw ook mogelijk is lees je hier.

Het ontwerp van oudere PV-installaties

Vooral tijdens de eerste jaren dat er in België zonnepanelen werden geplaatst, ik spreek dan over zo’n 10 jaar geleden, verschilde het ontwerp van een systeem nogal met de berekeningen die tegenwoordig worden toegepast.

Omdat de techniek nog verschrikkelijk duur was, was het belangrijk alle energie uit de installatie te halen.
Om dit te doen werden omvormers vaak aan 100% gedimensioneerd.
Simpel uitgelegd: het vermogen van de panelen en omvormer zijn hetzelfde.

In de praktijk halen we het totaal vermogen (het Wp vermogen) van panelen bijna nooit.
Realiteit is dat een installatie deze pieken vaak slechts enkele seconden per jaar bereikt.
Dit gebeurt meestal tijdens het voor- en najaar als de temperaturen wat lager zijn en er toch veel zon is.

Veel omvormer fabrikanten stelden via hun eigen software een dimensionering aan 100% voor met uitschieters naar een onder dimensionering tot 15% in extreme gevallen.
Het over dimensioneren van een omvormer was al helemaal geen probleem.

Huidige ontwerp van een PV-systeem

Tegenwoordig bekijken we installaties anders.
Het onder dimensioneren van omvormers passen we veelvuldig toe.
SMA heeft zelfs de nodige artikelen waarbij men de gevolgen van onder dimensioneren tot wel 200% uitlegt.
Kijk maar eens naar dit artikel van SMA.

Voor wie is dit interessant?

Wanneer kan je daadwerkelijk besparen op het prosumententarief?
Het vervangen van een omvormer blijft interessant zolang het prosumententarief van toepassing blijft.
Dit bepaalt namelijk de kost die je jaarlijks aan je netbeheerder betaalt.

Vooral bij grotere systemen kan ik het vermogen van een omvormer soms met wel 1,5 kVA verlagen, zonder grote verliezen in opbrengst te zien.
De besparing op het prosumententarief (afhankelijk van de netbeheerder) kan hier oplopen tot +/- 150 euro per jaar.
Een bedrag dat je niet zo één twee drie zelf kan opwekken aan energie.

Heb je dus een ouder systeem en dient de omvormer vervangen te worden, laat dan absoluut een nieuwe berekening maken om het nieuwe/geoptimaliseerde vermogen van uw omvormer te bepalen.

In extreme gevallen kan je dit zelfs voor einde levensduur omvormer overwegen.

Blijft het prosumententarief bestaan?

Vanaf 2021 wordt er een nieuwe regeling van kracht.
Voor nieuwe installaties zal er in ieder geval geen prosumententarief meer gelden. Installaties geplaatst voor 1 januari 2021 maken gebruik van de compensatieregeling voor zonnepanelen. Omdat de precieze wetgeving nog niet volledig op punt staat kan dit nog veranderen.

Belangrijke details:

Het bedrag voor groenestroomcertificaten komt niet in gedrang bij de aanpassing van het omvormer vermogen!
De netbeheerder heeft er immers baat bij dat het injectievermogen omlaag gaat.
Bij vervanging van een omvormer is een nieuwe keuring van het PV-systeem verplicht.
Vooral bij oudere systemen kan dit een aanpassing naar de huidige eisen van de installatie betekenen.