Algemene info

Melding van zonnepanelen bij netbeheerder

Melding van zonnepanelen bij netbeheerder

Melding van zonnepanelen bij de netbeheerder

Iedereen die zonnepanelen plaatst, moet deze aanmelden bij de netbeheerder. Alleen op deze manier kan de netbeheerder het net goed beheren. Ze moeten namelijk weten waar er lokale productie van energie is. Deze netbeheerder is in heel Vlaanderen Fluvius, met uitzondering van Brussel waar dit Sibelga is. In veel gevallen zal het de installateur zijn die deze melding voor je zal uitvoeren. Is dit niet het geval of doe je dit liever zelf dan kan je dit artikel als leidraad gebruiken. In dit artikel zal ik de melding van zonnepanelen voor particulieren met een systeem kleiner of gelijk aan 10kVA behandelen.

Deze melding is verplicht en moet ten laatste 45 dagen na de keuring van het systeem uitgevoerd worden.

Keuring zonnepanelen

Om de zonnepanelen aan te melden moet er vooraf een keuring gebeuren. Tijdens deze keuring bepaalt een onafhankelijk keuringsbureau of de installatie aan het AREI voldoet en of de installatie in dienst mag worden genomen. De keurder controleert dus of technisch alle regels van de kunst zijn gevolgd. Of de geplaatste omvormer conform is en noteert de overige technische eigenschappen van de installatie. Tijdens deze keuring dient er ook een elektrisch schema van de zonnepanelen installatie aanwezig te zijn.

Het elektrisch schema voor de melding van zonnepanelen

Het elektrisch schema is niets meer dan een grafische voorstelling van de elektrische installatie. Met elektrische symbolen maken we duidelijk uit welke componenten de installatie bestaat en hoe deze onderling zijn verbonden. Tijdens de keuring controleert de keurder of dit overeen komt met de realiteit. Het ondertekende exemplaar van dit schema hebben we nodig bij de melding van de zonnepanelen bij Fluvius. Nu rest ons nog het attest van Synergrid.

Elektrisch schema voor melding zonnepanelen
Elektrisch schema voor PV-systeem

Het gelijkvormigheidsattest van Synergrid voor de melding van zonnepanelen

Iedere omvormer die gebruikt wordt in België moet aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen worden opgesteld en gecontroleerd door Synergrid. Dus voordat er een toestel op de markt verschijnt worden deze gecontroleerd en goed bevonden. Via de volgende link kan je het attest van de bij jouw gebruikte omvormer opzoeken en downloaden. Let hierbij op dat deze lijst continue geüpdatet wordt, oudere toestellen mogen vaak niet meer gebruikt worden. Dit attest gebruiken we dan bij de melding bij Fluvius.

Fluvius checklist voor de melding van zonnepanelen

Via de volgende link kan je een checklist bekijken die fluvius heeft opgesteld voor de melding van je zonnepanelen. Omdat er een aantal zaken zijn die we medio 2019 niet meer nodig hebben, volgt er hieronder een iets kortere variant.

De meeste zaken zal je terug kunnen vinden op het keuringsverslag, het elektrisch schema en het attest van Synergrid. Uiteraard moet de zonnepanelen installatie goedgekeurd zijn om de melding uit te voeren.

Het volgende heb je nodig:

– Het EAN nummer van je elektrische aansluiting. (Dit staat op je energiefactuur, veel keurders vermelden dit ook standaard op het keuringsverslag)

– Het keuringsverslag in digitaal formaat

– Datum van keuring (zie verslag)

– Het aantal omvormers en het maximaal AC vermogen per omvormer. (Let hierbij op dat het maximaal vermogen soms afwijkt van het typeplaatje op de omvormer.) Raadpleeg hier dus het Synergrid attest voor en zorg ervoor dat de keurder dit ook in kan zien tijdens de keuring.

– Het serienummer van de omvormer(s) ( Zie type plaatje op omvormer of kijk op het keuringsverslag of schema)

– Het piekvermogen van de zonnepanelen (Zie keuringsverslag of schema)

– Het elektrisch schema in digitaal formaat

– Het Synergrid attest in digitaal formaat

– De gegevens van de installateur van de panelen.

Het je alles verzameld, dan begin je met de melding van zonnepanelen via het web portaal van Fluvius.

De melding van zonnepanelen via het webportaal van Fluvius

De melding van fluvius voer je op de computer via een web formulier uit. Bij het huidige systeem heb je een account nodig. Registreer je dus en ga dan verder. Het web formulier zelf is eenvoudig opgebouwd en loodst je stap voor stap door de aanmelding. Let even op bij de eenheden bij het intypen van vermogens. Bij de technische gegevens van je zonnepanelen vragen ze naar het totaal vermogen van je omvormer en panelen. Bij het rubriekje zonnepanelen zelf gaat dit om één paneel.

Nadat je alles hebt ingevuld en de bijlages digitaal hebt toegevoegd, krijg je een overzicht met alle kenmerken van de installatie. Controleer dit nog een keer goed en vink beneden aan de pagina alles aan. Ik neem zelf altijd een screenshot als bewijs van de melding. Na de melding heeft Fluvius twee maanden de tijd om de aanvraag te controleren en goed te keuren.

Conclusie melding van zonnepanelen

De melding van zonnepanelen is niet echt moeilijk. Je moet gewoon alle gegevens bij de hand hebben en weten waar je deze kan vinden. Hopelijk helpt het bovenstaande artikel hiermee. Heb je toch problemen, klant of niet klant, ik help je graag verder.