Onderhoud zonnepanelen

Onderhoud zonnepanelen, een onderwerp waar de meningen nog wel eens serieus over uiteen kunnen lopen.

Maar wat houdt dit dan precies in, dit onderhoud van zonnepanelen?

Het onderhoud van zonnepanelen zou ik zelf eerder het nazicht noemen.
Je moet gewoon op de hoogte blijven van de technische staat van je installatie.

Het valt niet te onderschatten hoeveel de zonnepanelen op je dak te verduren hebben.
Windlasten, extreme temperatuurverschillen, het krimpen en uitzetten van materiaal, vervuiling, allemaal zaken waarmee je te maken hebt en die je in het oog moet houden.

Het onderhoud van je panelen voer je dan ook uit om problemen te voorkomen.

Wat kost dat dan zo’n onderhoud?

Een onderhoud hoeft helemaal niet duur te zijn.
Een technische controle kan vaak al in een uur of twee worden afgerond.

Het wordt pas duur als er ernstige problemen geconstateerd worden die opgelost dienen te worden.
Ernstige problemen kan je echter voorkomen door een vakkundige installatie en regelmatig onderhoud.

Zelf raad ik een technische controle aan om de twee jaar.
Op deze manier zijn ernstige problemen zo goed als uit te sluiten!

Tijdens een technische controle kan ook worden ingeschat of een reiniging nodig is, waarover je hieronder straks meer leest.
In de praktijk is een reiniging vaak veel minder frequent nodig dan er vaak wordt aangegeven.

Een jaarlijkse reiniging is in veel gevallen dan ook overbodig.

Onderhoudscontracten zonnepanelen:

In onderhoudscontracten voor zonnepanelen geloof ik zelf niet, maar dit komt vermoedelijk, omdat ik zelf een hekel heb aan alles waar je tegenwoordig jaarlijks of maandelijks voor moet betalen.

Onderhoud voer je dus uit en betaal je op het moment dat je zelf denkt dat dit nodig is.
Eenmaal ik een technische controle heb uitgevoerd, zal ik je wel op de hoogte houden als de twee jaar verstreken zijn.

Technische controle:

Bij een technische controle controleren we op het dak de montage van de panelen en de elektrisch verbindingen, zoals loshangende bekabeling.
Binnen controleren we de zekeringenkast m.b.t. de aanpassingen die gedaan zijn voor de omvormer en de omvormer zelf.
We voeren preventieve metingen uit om te kijken of het systeem nog binnen de te verwachten parameters presteert.
Op dit moment kan ik jou ook informeren over de vervuilingsgraad van het systeem.

Reiniging zonnepanelen:

Hoewel zonnepanelen een zeer groot zelfreinigend effect hebben, moeten we een installatie zo nu en dan reinigen.
In veel gevallen zal dit om de 4 a 5 jaar moeten gebeuren, maar er zijn ook installaties die tot 9 jaar schoon blijven.
Het hangt allemaal af van de omstandigheden en de onmiddellijke omgeving waarin het systeem geplaatst is.
Sommige systemen zullen om dezelfde reden zelfs veel vaker schoongemaakt moeten worden.
Een schone installatie zal vaak beter presteren, maar dit is maar voor minimale tijd.
We maken een installatie dan ook niet zo zeer schoon voor deze minimale opbrengstverhoging maar om technische problemen door vervuiling te voorkomen.

Houd er wel rekening mee dat het glas van panelen in geen enkel geval te vergelijken is met gewoon vensterglas en veel minder krasvast is!
Het reinigen moet dan ook met zorg gebeuren door iemand die weet waar hij mee bezig is. Indien dit niet het geval is doet men vaak meer kwaad dan goed met een reiniging.

Zonnepanelen onderhoud Solon-Sunpower
Solon paneel met Sunpower cellen, afzetting van korstmos op glasplaat
Zonnepanelen onderhoud Solyndra
Solyndra zonnepanelen, met afzetting van algen op buisstructuur

 

Plan een onderhoud in!