Vragen en uitleg

Schaduwverliezen op zonnepanelen

Zonnepanelen, schaduwverliezen

Schaduwverliezen op zonnepanelen, een probleem waar redelijk wat mensen mee te maken hebben. Maar betekent dit in de praktijk dan dat ik geen panelen kan plaatsen?
Nee hoor! Je moet hier gewoon rekening mee houden tijdens het ontwerp van een systeem. In dit stadium kan je namelijk perfect bepalen welke mogelijkheden er zijn, maar ook welke beperkingen.

In deze post ga ik wat uitleg geven over dit ontwerpproces.
Hoe ga ik te werk? Hoe kan ik de invloed van schaduw op zonnepanelen beperken? Welke materialen zet ik hier voor in?

Schaduwverliezen op zonnepanelen

Het is algemeen bekend dat zonnepanelen en schaduw niet samengaan. Dit komt omdat schaduw op slechts één paneel de volledige installatie kan beïnvloeden.
Schaduw kan dus een serieuze impact hebben op de opbrengst van de gehele installatie en niet alleen het beschaduwde paneel.

Schaduwanalyse in de praktijk

Bij ieder voorstel wordt er een schaduwanalyse gedaan. Effecten van eventueel optredende verliezen breng ik in kaart, om hier rekening mee te houden tijdens het ontwerp van de installatie.

Dit doe ik door een 3D model van de woning te creëren.
Op en rond de woning breng ik tijdens mijn bezoek alle storende elementen in kaart om deze zo nauwkeurig mogelijk te verwerken in het 3D model.

Dit kan gaan van eenvoudige objecten zoals een schouw of een dakkapel op het eigen dak, tot woningen in de buurt, hogere bomen, een haag of de kerktoren in de omgeving.
Via de gebruikte software kan ik bekijken hoe en waar er last van schaduw is en hoe ik de verliezen die hierdoor optreden kan beperken.

Hoe beperk ik de effecten van schaduwverliezen op zonnepanelen?

In de meeste gevallen betekent dit gewoon wat afstanden in acht te nemen ten opzichte van de schaduw veroorzakende objecten op het dak.
Af en toe heeft alleen een kwartslag draaien van het paneel al een effect, waardoor de kortsluitdiodes in het paneel beter hun werk kunnen doen.
Mocht dit alles niet helpen is het inzetten van speciaal materiaal ook mogelijk.
Hier spreken we dan bijvoorbeeld over een omvormer met verschillende mppt trackers, micro-omvormers of power-optimizers.

Conclusie:

Schaduwverliezen op zonnepanelen komen regelmatig voor. De effecten hiervan hebben een slechte uitwerking op de opbrengst van de zonnepanelen. Door hier vanaf het begin rekening mee te houden is het echter perfect mogelijk een goed renderend systeem te ontwerpen.
Schaduwverliezen kunnen en mogen dus optreden, maar je moet in ieder geval op voorhand weten wat de effecten hiervan zijn en welke uitwerking deze zullen hebben op het systeem.

Indien ik een systeem ontwerp weet je dus altijd op voorhand hoe goed de installatie gaat werken in de huidige omstandigheden.