Algemene infoVragen en uitleg

Zonnepanelen en de slimme meter

de slimme meter en zonnepanleen

De slimme meter komt juist voor zijn introductie steeds weer in het nieuws.
Veel vragen stapelen zich op. Niet iedereen weet precies waar ze aan toe zijn.
Hierbij dus een woordje uitleg en mijn visie op het hele verhaal.
(Uiteraard in functie van zonnepaneel bezitters of mensen die eraan denken zonnepanelen te plaatsen.)

Wat historie

Sinds 2010 is er reeds sprake van de digitale meter.
Gedurende de afgelopen jaren zijn ze bezig de precieze implementatie te bepalen. Er zijn verschillende studies en proefprojecten uitgevoerd om de werking en mogelijkheden te bestuderen. Alles maakt deel uit van het zogenaamde Europese smart grid concept.

Wanneer komt de slimme meter?

Hoewel de slimme meter vanaf begin 2019 gepland stond, is deze momenteel uitgesteld tot midden dit jaar. De meters zijn nog niet beschikbaar. Iedereen zal op termijn een slimme meter krijgen.
In eerste instantie concentreren ze zich echter op nieuwbouw, verbouwers, consumenten met budgetmeters, consumenten die het zelf vragen en zonnepanelen eigenaars.
Deze laatste groep geldt voornamelijk voor installaties die na 2021 worden geïnstalleerd. Op dat moment wordt er namelijk een nieuwe compensatie regeling van kracht voor het gebruik van zonnepanelen.

(Iedereen die voor 2021 zonnepanelen installeert maakt momenteel gebruik van de terugdraaiende teller. Dit geldt voor 15 jaar vanaf de ingebruikname van de zonnepanelen installatie. Alle energie die je opwekt kan je binnen hetzelfde jaar terug gebruiken. Dit in combinatie met het prosumententarief)

Waarom schakelen we over naar de slimme meter?

De slimme meter plaatsen ze om in te spelen en te kunnen anticiperen op de ogenblikkelijke vraag van energie. De netbeheerder kan de meters vanop afstand uitlezen. Hierbij kunnen ze zowel de afname als injectie van elektriciteit meten, wat momenteel niet mogelijk is.
Dit gebeurt zo goed als real-time, waardoor de netbeheerder makkelijker zal kunnen inspelen op de fluctuaties in het elektriciteitsnet. Hoe dit inspelen (het sturen en beheren) op de energievraag of injectie precies gebeurt, wordt nergens duidelijk vermeld.

(Het net is eigenlijk alleen gebouwd om energie te leveren. Het net is dus niet ontworpen op alle lokale productie (eigenlijk decentrale productie genoemd) die tegenwoordig overal plaatsvindt. Om het net aan te passen zijn er zeer hoge investeringen nodig, tenzij men het gebruik van energie kan sturen.)

De voordelen volgens de overheid en netbeheerder

De voordelen van de slimme meter zijn volgens de overheid en netbeheerders aanzienlijk. Door deze introductie is iedereen (volgens de studies) in staat, energie te besparen.
Door de terugkoppeling van het maandelijks verbruik zal immers iedereen in staat zijn zijn energie verbruik in de gaten te houden en op basis hiervan actie te ondernemen en energie te besparen.

De netbeheerder kan kosten besparen en de consument goedkoper van dienst zijn. Er hoeft niet altijd ter plaatse gegaan worden om aansluitingen af te sluiten en in dienst te stellen. Meteropnames gebeuren automatisch vanop afstand en verandering van tarieven (dag/nacht) is ook geen probleem.

Toeters en bellen

Het belangrijkste voor de consument is eigenlijk dat de meter zal worden voorzien van een poort die via een speciaal protocol kan communiceren met externe apparatuur. Dit is wat mij betreft de belangrijkste en nuttigste functie voor de klant.
Hierover straks meer.

Wat gaat deze meter ons kosten?

De kosten van de uitrol van deze meter, zal de consument betalen. Deze verrekenen ze in de nettarieven die dus zullen stijgen. Deze kosten zijn volgens het VREG  +/-16 euro op jaarbasis, over een periode van 20 jaar.

Bedenkingen en vragen van mijn kant:

  • Volgens de netbeheerder en overheid zal de introductie van de meter een besparing van energie met zich meebrengen. Een klant die maandelijks geïnformeerd wordt over zijn energieverbruik wordt immers gestimuleerd om hiermee bezig te zijn. De realiteit is echter dat het merendeel van de bevolking hier helemaal niet mee bezig is.
  • De kosten van de uitrol zullen worden gesolidariseerd, dit betekent dat de kosten door iedere energiegebruiker worden gedragen. Deze 16 euro op jaarbasis voor de volgende 20 jaar is nog enigszins te overzien. Ervaringen met dergelijke projecten in het buitenland, zoals Frankrijk, Nederland en Engeland leert ons echter dat deze uitrol in alle drie deze gevallen veel meer kost dan in eerste instantie berekend is.
  • De speciale poort die op de meter wordt voorzien communiceert met apps en kan toestellen (indien geschikt) aansturen. Zo wordt nu het voorbeeld van energieleveranciers gegeven die apps ontwerpen, waarmee je je energieverbruik kan gaan monitoren. In hoeverre dit daadwerkelijk een verlaging van je energieverbruik kan bewerkstelligen valt echter te betwijfelen. Toestellen die aangestuurd kunnen worden bestaan momenteel nog niet op de markt. Wat deze gaan gaan kosten niet bekend. Zal de extra kost opwegen tegen de besparing die ze opleveren?
  • Om het net te kunnen sturen en beheren zal de netbeheerder de slimme meter kunnen gebruiken. Deze is namelijk voorzien van een vermogensschakelaar, welke op afstand te bedienen is. Hiermee kunnen ze in theorie dus het aansluitvermogen, maar ook het injectie vermogen beperken. Uitleg over de precieze toepassing op dit vlak, ontbreek momenteel in alle boekdelen.
  • Hoe zit het met de verdere ontwikkelingen? Welke nieuwe regelgeving en compensatie regeling zal gepaard gaan met de slimme meter na 2021. Waarom staat dit na al die jaren discuteren nog altijd niet op punt?
  • Hoewel de slimme meter redelijk wat mogelijkheden gaat bieden, staan het meeste momenteel nog niet op punt. Erg “slim” is de meter dus nog niet. Hoe snel de markt hier op in zal kunnen spelen blijft daarom de vraag.

De voordelen van de slimme meter voor de consument

Het besparen van energie in combinatie met de slimme meter zal zich maar beperken tot een zeer selecte groep van consumenten. Zij die nu al actief bezig zijn met besparen zal dit als een nuttige tool ervaren.
Indien je hier niet mee bezig bent, ben je aangewezen op de comm poort. Hiermee kan je op het juiste moment energie gaan verbruiken of besparen, mits er voldoende domotica-specialisten, aanbieders van consumenten elektronica e.d. hier werk van gaan maken.

Wat verwacht ik in de toekomst

Zoals bij iedereen gekend maken we nu gebruik van drie tarieven voor elektriciteit. Dag, nacht en exclusief nacht. Deze zullen in eerste instantie bij de ingebruikname van de slimme meter gehanteerd blijven. Op termijn verwacht ik echter een variabel tarief. Afhankelijk van de globale afname van energie zal de kostprijs van elektriciteit gaan variëren. Is er veel vraag gaat de prijs omhoog, bij weinig vraag zal deze dalen.

Mijn verwachting is, dat de nieuwe compensatie regeling die van kracht wordt in 2021 nauw samenhangt met de introductie van de slimme meter. Injectie van elektriciteit in de mate zoals deze nu plaatsvindt met zonnepanelen zal men aan banden willen leggen. Je eigen elektriciteit rechtstreeks gebruiken en/of opslaan door middel van batterij opslag zal er aan toe dragen het elektriciteitsnet te ontzien.

Conclusie slimme meter

De introductie en toepassing van de slimme meter zal de energiemarkt veranderen. In hoeverre is echter nog onduidelijk. Hoewel ze al 7 jaar bezig zijn met de implementatie en regelgeving betreffende deze meter is er nog altijd een hoop onduidelijk.

Voor de meeste consumenten zal de introductie alleen zorgen voor een verhoging van de elektriciteitsfactuur.

Wil je daadwerkelijk energie besparen, dan moet je hier zeer intens mee bezig zijn of extra investeren en je focussen op intelligent energiebeheer. Alleen op deze manier zal je de mogelijkheden die de slimme meter biedt kunnen benutten.

In hoeverre deze investering zich zal verhouden ten opzichte van de investeringen die hiermee gepaard gaan blijft nog even de vraag.

Volgende keer licht ik dit wat verder toe in mijn topic over zonnepanelen en energie opslag of de thuisbatterij.

Tot dan!

Lees ook eens de site die de overheid heeft gecreëerd!