Algemene infoVragen en uitleg

Zonnepanelen op dak

Zonnepanelen op dak

Zonnepanelen op dak plaatsen

Zonnepanelen plaatsen, dat wil ik wel, maar is mijn dak hiervoor wel geschikt?

Ik kan u gerust stellen, in de meeste gevallen wel.

In de praktijk hebben we natuurlijk ontzettend veel verschillende daken.

Zo hebben we bijvoorbeeld:

  • pannendaken
  • golfplaten daken
  • steeldeck
  • metalen daken met staande naad
  • leien daken
  • platte daken

Hieronder zal ik de verschillende dak typen eens kort bespreken.

Dit gaat echter puur over de montage eigenschappen.
Elders op deze site vind je meer info over welk materiaal, waar, schaduwverliezen, het potentieel van uw dakvlak en noem maar op.

Aan de hand van een plaatsbezoek en studie bepalen we hoe de montage in uw specifieke geval dient te worden toegepast.

 

Zonnepanelen op dak (pannen)

Het pannendak is één van de meest voorkomende daken bij particulieren.

Dit systeem berust op het plaatsen van dakhaken op de kepers van het dak.

De keuze van dakhaak kan afhangen van het type pan.

Met een slijpschijf passen we de pannen zo aan dat het dak weer mooi sluit na de plaatsing van de dakhaken.
De waterdichtheid van het dak mag immers niet in gevaar komen.

Op deze haken worden dan de horizontale baren geplaatst, waarop de panelen bevestigd worden.

Heel belangrijk: Het dak moet voldoende helling (min 22°) hebben om de waterdichtheid te garanderen.

Dit is jammer genoeg niet altijd het geval!

 

Zonnepanelen op dak (golfplaten)

Op golfplaten daken maken we gebruik van stockschroeven.

Deze zijn voorzien van een metalen montageplaat voor de baren en een epdm afdichting.

De bevestiging gebeurt in de onderliggende houten of metalen structuur.

Indien deze uit hout bestaat, moeten de baddingen voldoende dik zijn om het splijten van deze structuur te voorkomen.

(Vaak is de houten structuur bij een woonhuis te dun en kunnen er geen panelen worden geplaatst!)

Bij de montage is het belangrijk dat de stockschroeven altijd op het hoogste gedeelte van de golfplaat worden bevestigd, om lekkages te vermijden.

Zeer belangrijk: het is inmiddels verboden nog zonnepanelen te plaatsen op een asbesthoudend dak.

 

Zonnepanelen op steeldeck

Voor een steeldeck wordt vaak de bovenstaande montage voor golfplaten gehanteerd.

Bij hoge uitzondering kan je ook gebruik maken van het Fix2000 systeem.

Men moet dan echter precies weten hoe dik de dakhuid is.

Zonnepanelen op metalen dak met staande naad

Voor deze daken gebruikt men vaak staande naadklem of KaLZip klem.

Deze techniek gebruik ik zelf niet!

Belangrijk is dat er bij de plaatsing van het originele dak al rekening moet worden gehouden met de plaatsing van zonnepanelen.
In dit stadium kan een dakwerker namelijk de nodige reserves inbouwen door extra klangen te plaatsen.

De zuigkrachten die optreden door de plaatsing van zonnepanelen is niet te onderschatten.

Daarnaast voorkomt de klemmontage het uitzetten van het zink, wat ook niet goed is.

Ik plaats om deze reden geen installaties op daken met staande naad en zou je ook het advies willen geven hier vanaf te zien als je dit van plan bent.

 


Zonnepanelen op dak (leien)

Zonnepanelen plaatsen op een leien dak werkt op dezelfde manier als op een pannendak. We plaatsen de haken dus ook weer op de kepers van het dak.

De afwerking is echter anders.

We gebruiken hier een dubbele looddichting om de waterdichtheid te garanderen.

Heel belangrijk: Ook het leien dak moet voldoende helling (min 22°) hebben om de waterdichtheid te garanderen.

Dit is jammer genoeg niet altijd het geval!

 

Zonnepanelen op plat dak

Bij een plat dak hebben we een aantal punten waar we op moeten letten.

Hoe is het dak opgebouwd, uit welk materiaal bestaat de dakhuid, betreft het een warm of een koud dak, wat is de dakhelling?

Allemaal factoren die de keuze van het te gebruiken materiaal bepalen.

Bij voorkeur opteer ik graag voor een lichtgewichtsysteem.

Hierdoor blijven de niet te onderschatten daklasten minimaal en beschadigen we de dakbedekking niet.

Dak doorboringen voor bevestiging zullen we ten alle tijden vermijden. Dit zal op termijn alleen maar voor problemen zorgen.

Een zuid-opstelling is momenteel nog het meest ideaal, oost-west opstellingen kunnen soms echter ook interessant zijn.
Dit zal voornamelijk afhankelijk zijn van uw verbruik.

Het Fusion Flatfix systeem hieronder is een voorbeeld van een plat dak installatie die we veel toepassen.

LG 335N1C-A5 Zonnepanelen op plat dak